Tatar siekany z polędwicy wołowej z jajkiem przepiórczym i dodatkami

(Beef sirloin tartar steak with quail egg and extras)